طراحی محوطه ویلا و دیوارهای مجاور معبر و مجموعه درب ورودی و تهیه نقشه های جزئیات اجرایی

طراحی محوطه ویلا شامل طراحی فضاهای باقیمانده پس از جانمایی ساختمان ویلا در زمین می باشد. محل پارک خودرو، محل آبنما یا استخر محوطه، محل فضاهای تاسیساتی و یا موتورخانه، سوئیت سرایداری ، سرویس بهداشتی محوطه، انباری فضاهایی از این دست هستند.

طراحی دیوارهای مجاور معبر و مجموعه درب ورودی، آلاچیق ، باربکیو در حیاط ویلا ، جانمایی پیاده رو ها و فضاهای سبز، طراحی فلاور باکس ها و دیوار های حیاط از سمت داخل و نور پردازی های مربوطه نیز در این بخش انجام می شود. .
طراحی حیاط و محوطه ویلا
از جمله موارد حائز اهمیت در طراحی حیاط ویلا توجه به هماهنگی طراحی با نمای اصلی ساختمان است . تلاش بر این است که تا جایی که امکان پذیر باشد فضای سبز و طبیعت اطراف دست نخورده باقی بماند. شیب احتمالی زمین حفظ گردد. مسیرهای دسترسی لازم در محوطه تعبیه گردند. از قطع درختان موجود اجتناب شود و درختانی که سن کمتری دارند و در محل طراحی قرار گرفته اند، جا به جا شوند.

در مرحله محوطه ویلا و دیوارهای مجاور معبر نیز کماکان مبنای طراحی بر سادگی است و تلاش بر این است که فضای سبز حداکثر مقدار ممکن باشد. همچنان از تراکم المان های طراحی می کاهیم. تلاش میکنیم طبیعت غالب باشد. مجموعه درب ورودی نیز متناسب با نمای اصلی ویلا طراحی می شود. گاها به اجبار ملاحظات امنیتی منطقه مجبوریم روی دیوارهای محوطه نرده های فلزی نیز در نظر بگیریم.
در زمین های کوچک عموما طراحی نمای ویلا و طراحی محوطه ویلا همزمان با هم انجام می پذیرد.
طراحی حیاط و محوطه ویلا
طراحی محوطه ویلا و دیوارهای مجاور معبر و مجموعه درب ورودی نیز مشابه دیگر طراحی های ویلا شامل عکس های سه بعدی و تهیه نقشه های جزئیات اجرایی است. همچنین ارائه صورت متریال استفاده شده برای طراحی حیاط ویلا نیز ضروری می باشد.