پروژه های طراحی های سه بعدی ویلا (فضاهای خارجی و فضاهای داخلی)

موقعیت پروژه: دماوند - کیلان
طراحی داخلی
موقعیت پروژه: مازندران - بابلکنار
طراحی نما سیمان
موقعیت پروژه: البرز - چهارباغ
طراحی نما آجر
موقعیت پروژه: البرز - هشتگرد
طراحی نما آجر
موقعیت پروژه: گیلان - لاهیجان
طراحی محوطه
موقعیت پروژه: دماوند - کیلان
طراحی نما سیمان
موقعیت پروژه: مازندران - ساری
طراحی محوطه
موقعیت پروژه: مازندران - سیسنگان
طراحی محوطه
موقعیت پروژه: البرز - زعفرانیه
طراحی محوطه
موقعیت پروژه: مازندران - کلاردشت
طراحی نما ترکیب سیمان و آجر
موقعیت پروژه: مازندران - سی سنگان
طراحی داخلی
موقعیت پروژه: مازندران - ساری
طراحی نما آجر
موقعیت پروژه: مازندران - سیسنگان
طراحی نما ترکیب سیمان و چوب
موقعیت پروژه: البرز - زعفرانیه
طراحی نما سنگ
موقعیت پروژه: دماوند - کالدشت
طراحی نما سیمان
موقعیت پروژه: البرز - زعفرانیه
طراحی سردرب
موقعیت پروژه: شهریار - صفادشت
طراحی داخلی
موقعیت پروژه: خراسان - بیرجند
طراحی نما ترکیب سنگ و چوب
موقعیت پروژه: البرز - سهیلیه
طراحی نما ترکیب سیمان و آجر
موقعیت پروژه: البرز - زعفرانیه
طراحی محوطه و سردرب
صفحه بعد                     صفحه قبل